ارتباط با ما

آدرس : استان بوشهر، شهرستان عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مدیریت خدمات کار و اشتغال، مدیریت آموزش و توانمندسازی، دفتر شماره 20، شرکت دانش فرآیند صنایع عسلویه

تلفکس: 07731374852

پست الکترونیک: Mousavi.sa@PSIA.ir

07731374852

دفتر آموزش شرکت دانش فرآیند صنایع عسلویه همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۶:۳۰ به جز روزهای تعطیل و جمعه آماده پاسخگویی به شما داوطلبان محترم می باشد.