سیمیلاتور بهره برداری و DCS

1.      DCS basics

2.      ESD System

3.      UCP Package(Propane Compressor)

4.      Condensate stabilization unit

5.      Steam Generation Unit

6.      Gas sweetening unit

7.      Other …

URATION

BASED ON

SIMULATOR COURSE

ITEM

5

YOKOGAWA CENTUM DCS

DCS basics

Yokogawa CENTUM Operation / ESD System

 

1

5

Siemens – PCS7

DCS basics

Operation / ESD System

2

3

YOKOGAWA CENTUM DCS

GAS TREATING UNIT

3

3

YOKOGAWA CENTUM DCS

GLYCOLD WATER UNIT

4

3

YOKOGAWA CENTUM DCS

CONDENSATE STABILISATION UNIT

5

3

YOKOGAWA CENTUM DCS

DEHYDRATION UNIT

6

3

YOKOGAWA CENTUM DCS

DEWPOINTING AND MERCAPTAN REMOVAL

7

2

YOKOGAWA CENTUM DCS

EXPORT GAS COMPRESSION

8

3

YOKOGAWA CENTUM DCS

PROPANE REFRIGERATION

9

2

YOKOGAWA CENTUM DCS

LPG TREATMENT

10

3

YOKOGAWA CENTUM DCS

STEAM GENERATION AND DISTRIBUTION

11

2

YOKOGAWA CENTUM DCS

FUEL GAS UNIT

12

3

YOKOGAWA CENTUM DCS

RECEPTION FACILITIES

13

1

YOKOGAWA CENTUM DCS

HP SEPARATOR

14

4

SIEMENS SIMATIC WinCC UCP

PROPANE COMPRESSOR HMI PACKAGE

15

3

YOKOGAWA CENTUM DCS

Dehydration   (Adsorption system)

16

4

YOKOGAWA CENTUM DCS

Ethane Recovery (Turbo Expander)

17

4

YOKOGAWA CENTUM DCS

NGL Fractionation

18

2

YOKOGAWA CENTUM DCS

Caustic Regeneration

19

2

YOKOGAWA CENTUM DCS

Propane Treatment & Drying

20

2

YOKOGAWA CENTUM DCS

Butane Treatment & Drying

21

2

YOKOGAWA CENTUM DCS

Ethane Treatment & Drying

22

 


07731374852

دفتر آموزش شرکت دانش فرآیند صنایع عسلویه همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۶:۳۰ به جز روزهای تعطیل و جمعه آماده پاسخگویی به شما داوطلبان محترم می باشد.